Cloud computing is meer dan..

Whitepaper

Door Dorine ten Brink op 10 Oktober 2013

Bewijsbeslag in de cloud

De cloud is een relatief nieuwe ICT-oplossing. Over het gebruik van de cloud en de risico’s die dit met zich meebrengt, bestaan nog veel vragen. Er is nog nauwelijks jurisprudentie over cloud computing, zodat over het antwoord op veel juridische vragen nog onduidelijkheid bestaat. Is het bijvoorbeeld mogelijk om beslag te leggen op digitale bestanden in de cloud?

Video's

Whitepaper

Door Miranda Top-Sarneel op 30 Maart 2013

Privacy in de cloud

Bij cloud computing heeft u vaak geen idee op welke server uw gegevens staan of in welk land ze zich bevinden. Het gebrek aan controle en het voortdurend in beweging zijn van data roepen veel vragen op bij bedrijven, onder andere over het voldoen aan de privacywetgeving

Als een bedrijf een cloudoplossing kiest, is er vrijwel altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat er privacywetgeving van toepassing is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt eisen aan de wijze waarop persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zodat de privacybelangen van de betrokkenen worden beschermd. Het belangrijkste uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen met een vooraf bepaald doel mogen worden verzameld en verwerkt. Als u kiest voor een cloudoplossing of contract dat niet voldoet aan de wet- en regelgeving, loopt u afbreukrisico en bestaat de kans dat de toezichthouder u een boete of last onder dwangsom oplegt.

Twitterfeed

Volg de discussie

Whitepaper

Door Dorine ten Brink op 26 Maart 2013

Continuïteit in de cloud essentieel voor bedrijfsvoering

Veel ondernemers die overwegen om in de cloud te gaan werken, zijn bezorgd over de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Begrijpelijk, want werken in de cloud betekent dat er systemen en applicaties worden gebruikt op externe servers. Ondernemers hebben daardoor het gevoel controle over hun data te verliezen. Veel problemen kunt u echter voorkomen door goede contractuele afspraken te maken met uw cloudleverancier. Zowel over de periode dat u samenwerkt, als over de beëindiging van het contract.

Tijdens de samenwerking met de cloudprovider is het van belang dat systemen, applicaties en data betrouwbaar, toegankelijk en snel zijn. Hierover maakt u afspraken in de Service Level Agreement. Na afloop van de samenwerking moet een soepele overgang naar een andere leverancier mogelijk zijn. Uw bedrijfsvoering moet gewoon doorlopen en er mag geen discussie ontstaan met uw leverancier over het beschikbaar stellen van data. In een exitregeling legt u hier afspraken over vast. De regeling beschrijft wat u van uw leverancier mag verwachten bij een exit, als het gaat om verantwoordelijkheden, tijdsbestek, manier van overdragen van data en eventuele kosten. Een heel belangrijke afspraak is dat de cloudprovider zijn verplichtingen niet mag opschorten als er een conflict ontstaat.

De exit
Als u niet tevreden bent over uw cloudprovider, kan het zijn dat u het contract wilt ontbinden. In veel contracten is bepaald dat ontbinding mogelijk is in geval van een toerekenbare tekortkoming van één van beide partijen. In de praktijk komt het vaak voor dat de klant zijn ongenoegen over de samenwerking wel heeft laten blijken, maar dat een formele ingebrekestelling ontbreekt. Veel zaken lopen daar bij de rechter op stuk. In een ingebrekestelling maakt u schriftelijk duidelijk aan de provider dat u niet tevreden bent en waarom niet.

Waarom Ploum?
Ploum heeft volop ervaring met cloud computing. We brengen de risico’s in beeld, onderhandelen met de cloudprovider, definiëren adequate service levels en ondersteunen bij het opstellen van een ingebrekestelling. Zo profiteert u veilig van de cloud.