Cloud computing is meer dan..

Whitepaper

Door Dorine ten Brink op 10 Oktober 2013

Bewijsbeslag in de cloud

De cloud is een relatief nieuwe ICT-oplossing. Over het gebruik van de cloud en de risico’s die dit met zich meebrengt, bestaan nog veel vragen. Er is nog nauwelijks jurisprudentie over cloud computing, zodat over het antwoord op veel juridische vragen nog onduidelijkheid bestaat. Is het bijvoorbeeld mogelijk om beslag te leggen op digitale bestanden in de cloud?

Video's

Whitepaper

Door Miranda Top-Sarneel op 30 Maart 2013

Privacy in de cloud

Bij cloud computing heeft u vaak geen idee op welke server uw gegevens staan of in welk land ze zich bevinden. Het gebrek aan controle en het voortdurend in beweging zijn van data roepen veel vragen op bij bedrijven, onder andere over het voldoen aan de privacywetgeving

Als een bedrijf een cloudoplossing kiest, is er vrijwel altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat er privacywetgeving van toepassing is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt eisen aan de wijze waarop persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zodat de privacybelangen van de betrokkenen worden beschermd. Het belangrijkste uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen met een vooraf bepaald doel mogen worden verzameld en verwerkt. Als u kiest voor een cloudoplossing of contract dat niet voldoet aan de wet- en regelgeving, loopt u afbreukrisico en bestaat de kans dat de toezichthouder u een boete of last onder dwangsom oplegt.